Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Chính thức thống nhất 3 lực lượng an ninh cơ sở

Chiều 28/11, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh.
Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh.22

Luật này có hiệu lực từ 1/7/2024.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng, gồm bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Lực lượng này được bố trí ở thôn, tổ dân phố, do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Luật này cũng quy định người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định…

Trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Việc chi trả cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách Nhà nước đảm nhiệm.

Trong đó, nhiệm vụ chi của Bộ Công an do ngân sách Trung ương bảo đảm. Nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm theo quyết định của HĐND các cấp.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật trước khi Quốc hội biểu quyết, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, cho biết, tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được luật quy định rõ tại Điều 13 và khoản 3 Điều 15 của luật.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học trở lên… được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bảo đảm kinh phí hoạt động, trang bị công cụ hỗ trợ; có trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý, sử dụng biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode