Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đã có 357 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Sau 4 kỳ cung cấp thông tin, Cổng thông tin thương mại điện tử (TMĐT) của Tổng cục Thuế đã ghi nhận 357 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin với số lượng tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trên sàn là hơn 191 nghìn, tổng giá trị giao dịch là gần 59 nghìn tỷ đồng…

Ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã khai trương Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) (Etaxvn.gdt.gov.vn) nhằm hỗ trợ các NCCNN đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.

Theo báo cáo kết quả triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, tính đến hết quý III/2023, đã có 74 nhà NCCNN thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng TTĐT dành cho NCCNN và nộp thuế với tổng số thuế khoảng 11.498 tỷ đồng.

Song song với đó, Cổng thông tin TMĐT cũng được Tổng cục Thuế chính thức vận hành ngày 15/12/2022 để tiếp nhận thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn từ các sàn giao dịch TMĐT đáp ứng quy định mới tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.

Đến nay, sau 04 kỳ cung cấp thông tin, Cổng thông tin TMĐT đã ghi nhận 357 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo thông tin sàn TMĐT cung cấp thì số lượng tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trên sàn là hơn 191 nghìn với tổng giá trị giao dịch là gần 59 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2024-2025 ngành Thuế sẽ xây dựng được mô hình quản lý thuế đối với TMĐT hiệu quả đáp ứng những đặc trưng của nền kinh tế số, phù hợp thông lệ quốc tế.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode