Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính cho cơ quan báo chí

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cơ quan báo chí và thực tiễn quản lý theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét 5 nhóm vấn đề.

Đề nghị xem xét 5 nhóm vấn đề

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), cơ chế đặt hàng, định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước để tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính… cho cơ quan báo chí.

Theo Bộ TT&TT, thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13/6, trong đó Thủ tướng chỉ đạo việc đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan báo chí, Bộ TT&TT đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan báo chí.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cơ quan báo chí và thực tiễn quản lý theo chức năng nhiệm vụ, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 60 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ hai là nhóm ý kiến về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Thứ ba là nhóm ý kiến liên quan đến pháp luật về giá. Thứ tư là nhóm ý kiến về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ năm là các ý kiến về bố trí kinh phí hoạt động, mua sắm phương tiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí và hướng dẫn chế độ chi cho các cơ quan báo chí.

Đề xuất về đơn giá tiền lương theo thực tế

Theo Bộ TT&TT, với nhóm vấn đề thứ nhất, Nghị định 60 hiện có những quy định chưa thống nhất hoặc chưa cụ thể về thực hiện lộ trình tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính có quy định thống nhất về lộ trình tính đủ giá sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, đề nghị cho tính chi phí khấu hao tài sản cố định khi đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ lĩnh vực báo chí, truyền thông để hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động về nguồn tái đầu tư tài sản, phương tiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Với nhóm ý kiến thứ hai, Bộ TT&TT cho rằng theo quy định tại Nghị định 60 và Nghị định 32, giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trong đó, chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp… do các bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Trên thực tế, các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên (nhóm 1), đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) nếu tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ theo quy định trên không phù hợp với thực tế của đơn vị.

Do đó, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi quy định cho phép các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật được áp dụng đơn giá tiền lương theo thực tế 3 năm liền kề của đơn vị khi lập phương án giá dịch vụ.

Còn với các đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá dịch vụ được tính theo chi phí tiền lương bình quân theo thực tế 3 năm liền kề.

Bộ TT&TT cũng đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước do cơ quan chủ quản đặt hàng; Đề nghị xem xét hướng dẫn về điều kiện đặt hàng; Sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục đặt hàng dịch vụ công và về phương thức quản lý định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành.

Đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính cho cơ quan báo chí - Ảnh 2.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với nhóm ý kiến liên quan đến pháp luật về giá, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết thi hành luật giá. Trong đó không quy định bộ quản lý ngành, lĩnh vực trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương lĩnh vực TT&TT.

Bộ Tài chính cũng được đề nghị nghiên cứu cơ chế quản lý giá phù hợp để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc nhận đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các cơ quan, đơn vị khác không phải là cơ quan chủ quản.

Về chính sách thuế, Bộ TT&TT cho biết hiện các cơ quan báo chí in đã được Nhà nước ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 10%. Tuy nhiên, nhiều cơ quan khác có hai loại hình báo chí trở lên (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) trong khi hoạt động báo chí đều phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

Do đó, Bộ TT&TT đề xuất thống nhất áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả loại hình báo chí, tạo điều kiện hỗ trợ cho báo chí và thuận lợi cho công tác hạch toán, quản lý thuế.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho các cơ quan chủ quản báo chí để giao nhiệm vụ, đặt hàng cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode