Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

Từ chiều nay (23/11), giá mỗi lít xăng RON 95-III giảm 506 đồng, E5 RON 92 giảm 584 đồng.

Chiều nay (23/11), liên Bộ Công thương – Tài chính lần đầu tiên điều hành giá xăng dầu theo  Nghị định 80, áp dụng từ 15h. Các doanh nghiệp đầu mối sẽ đưa ra mức giá bán lẻ không cao hơn giá điều hành từ liên bộ.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95-III giảm 506 đồng, xuống mức 23.024 đồng; Xăng E5 RON 92 giảm 584 đồng, xuống 21.690 đồng.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel có giá 20.288 đồng một lít, giảm 605 đồng. Dầu hỏa còn 20.944 đồng/lít, giảm 568 đồng.

GIÁ CŨ MỨC ĐIỀU CHỈNH GIÁ MỚI

XĂNG E5 RON 92

22.274

– 584 21.690

XĂNG RON 95

23.530

– 506 23.024

DẦU DIESEL

20.888 – 605 20.288

DẦU HỎA

21.512 – 568 20.944

Tại kỳ điều hành này, liên bộ ngừng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và cũng không chi quỹ.

Theo Bộ Công thương, mức giá được ban hành do giá thế giới giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11 và kỳ điều hành ngày 23/11 là: 91,099 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 2,687 USD/thùng, tương đương giảm 2,87% so với kỳ trước); 97,263 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,941 USD/thùng, tương đương giảm 1,96% so với kỳ trước); 105,153 USD/thùng dầu hỏa (giảm 2,597 USD/thùng, tương đương giảm 2,41% so với kỳ trước); 102,470 USD/thùng dầu diesel (giảm 2,819 USD/thùng, tương đương giảm 2,68% so với kỳ trước).

Trước đó, kỳ điều hành giá ngày 13/11, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95-III giảm 399 đồng, xuống mức 23.530 đồng; Xăng E5 RON 92 giảm 340 đồng, xuống 22.274 đồng.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel có giá 20.888 đồng một lít, giảm 1.052 đồng. Dầu hỏa còn 21.512 đồng/lít, giảm 793 đồng.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode