Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Ngành thuế yêu cầu giám sát việc xuất hóa đơn từng lần bán xăng

Tổng cục Thuế yêu cầu gắn trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu với việc bình xét thi đua của cán bộ.

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Cơ quan này yêu cầu các cục thuế các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định 123.

Cục thuế có trách nhiệm tham mưu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương; Quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai ngay các giải pháp thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Xuất hóa đơn sau mỗi lần bán xăng dầu là giải pháp chống thất thu thuế.

Các cục thuế phải tổ chức trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, doanh nghiệp cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và thảo luận giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

“Giám sát chặt chẽ việc phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định”, Tổng cục Thuế yêu cầu.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ quản lý để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định; gắn trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại từng cửa hàng xăng dầu với việc bình xét thi đua.

Cục thuế ở các địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định 123.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode