Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Quốc hội thông qua Luật Căn cước, sẽ thu thập mống mắt để xác thực thông tin cá nhân

Sáng 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước với 431 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 87,25%).

Chốt đổi tên thẻ căn cước 

Luật Căn cước được Quốc hội thông qua sáng 27/11 gồm 7 chương, 46 điều.

Với luật vừa được thông qua, Quốc hội quyết định gọi tên luật là Luật Căn cước và thẻ căn cước công dân sẽ được đổi tên thẻ căn cước từ 1/7/2024 – thời điểm khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, luật mới bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người.

Trước đó, trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã giải trình một số vấn đề còn nhiều ý kiến quan tâm.

Quốc hội thông qua Luật căn cước, sắp tới sẽ có những thay đổi gì? - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Về tên gọi của luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho biết, qua thảo luận tại kỳ họp thứ 6 và phiên họp Uỷ ban thường vụ quốc hội giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, hầu hết ý kiến đại biểu đều đồng ý với tên gọi của dự thảo Luật.

Uỷ ban thường vụ quốc hội cho rằng, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

“Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức, phương thức quản lý số bảo đảm tính đại chúng, thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi”, ông Tới cho biết.

Từ những vấn đề trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước.

Sẽ thu thập thêm thông tin mống mắt

Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước, Quốc hội đã đồng ý với việc bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân.

Trong báo cáo giải trình trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định: “Khoa học hiện nay đã chứng minh, cùng với vân tay, mống mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất đối với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian.

Vì vậy, bên cạnh việc thu thập vân tay, dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người”.

Như vậy, trong luật mới, thông tin sinh trắc học được thu thập trong cơ sở dữ liệu căn cước sẽ gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

Trong đó, thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi đó, người dân chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước.

Để tạo điều kiện cho người dân thực hiện một số giao dịch liên quan đến chứng minh nhân dân trong giai đoạn chuyển tiếp, luật quy định chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Ngoài ra, luật cũng quy định, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

 

Bạn cũng có thể thích
Dark mode