Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Thủ tục để đính chính, thay đổi thông tin trên bằng tốt nghiệp

Độc giả có hộp thư vantran**@gmail.com hỏi về thủ tục để đính chính, thay đổi thông tin trên bằng tốt nghiệp.

Tôi đã có bằng tốt nghiệp THPT. Tôi có thay đổi thông tin cá nhân, do đó thông tin trên giấy tờ đều thay đổi. Tôi cũng muốn thay đổi thông tin trên bằng tốt nghiệp cho trùng khớp. Xin hỏi, thủ tục để đính chính, thay đổi thông tin trên bằng tốt nghiệp như thế nào? (vantran**@gmail.com)

* Trả lời:

Điều 22 Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau: Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch; Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

Tại Điều 23 Thông tư trên hướng dẫn, hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ, gồm: Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa; Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các Điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều 23 là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các Điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều 23 là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Như vậy, để làm thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ theo hướng dẫn trên. Bạn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của địa phương (quầy Sở GD&ĐT).

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Bạn cũng có thể thích
Dark mode