Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn được nộp phạt trả góp?

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, trường hợp nộp phạt nhiều lần được áp dụng dụng khi đủ các điều kiện.

Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn được nộp phạt trả góp?

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn được nộp phạt trả góp

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy và xe ô tô sẽ tùy thuộc nồng độ cồn được đo trên 100 mililít máu hoặc 1 lít khí thở.

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy

Phạt từ 2 – 3 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 – 12 tháng)

Phạt từ 4 – 5 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 – 18 tháng).

Phạt từ 6 – 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng).

Mức xử phạt nồng độ cồn với xe ô tô

Phạt từ 6 – 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 – 12 tháng).

Phạt từ 16 – 18 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 – 18 tháng).

Phạt từ 30 – 40 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng).

Trường hợp nộp tiền phạt trả dần

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, trường hợp nộp phạt nhiều lần được áp dụng dụng khi đủ các điều kiện sau:

Bị phạt từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận.

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng (kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần).

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần.

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) có nhiều mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, chỉ mức xử phạt cao nhất, phạt từ 30 – 40 triệu đồng đối với ôtô là vượt ngưỡng phạt 20 triệu để có thể áp dụng trả nhiều lần.

Những mức vi phạm khác đều dưới ngưỡng 20 triệu đồng nên sẽ không thuộc phạm vi được nộp phạt nhiều lần.

Như vậy, đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn chỉ có mức cao nhất với ôtô vi phạm nồng độ cồn, người vi phạm mới thể xin nộp phạt nhiều lần.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode